Overlijden

Na het overlijden van een gemeentelid kan de kerkenraad, op verzoek en in overleg met de nabestaanden, een niet-ambtelijke dienst beleggen ter nagedachtenis aan de overledene. De voorganger stelt in overleg met de betrokkenen de liturgie op. Als er iemand anders dan de eigen voorganger voorgaat, wordt de liturgie ter goedkeuring voorgelegd aan het Moderamen van de kerkenraad.

Van de rouwdienst kan er, op verzoek van de nabestaanden, een video-opname worden gemaakt.

Direct volgend op de rouwdienst vindt de begrafenis plaats.

De kerkenraad is van mening dat het lichaam van de overledene als een zaad in de aarde gezaaid wordt en vindt het daarom gepast dat de kist, tijdens de rouwplechtigheid op de begraafplaats, neergelaten wordt in het graf. Als er na de begrafenis nog gelegenheid is tot koffiedrinken en/of broodmaaltijd, is het mogelijk dat een ouderling de gehele rouwplechtigheid afsluit.  

In de dienst op oudejaarsavond worden de namen afgelezen van die gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De familie wordt hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld en uitgenodigd om in die dienst aanwezig te zijn.

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van