Jeugdwerk

De kerkenraad, is verantwoordelijk is voor het jeugdwerk. Zij vindt het belangrijk dat er voor iedere leeftijdsgroep een club of vereniging is. Binnen het jeugdwerk zijn naast de Catechese en de Zondagsschool de volgende clubs/verenigingen actief:

 

    Leeftijd
 
reflector
 Catechese  11+

 

 

 

Vakantie Bijbel Week (VBW)

 

 4 - 12
   Zondagsschool "De Rank"  4 - 12
   Meisjesclub "Eljakim"  9 - 12

 

 Jongensclub "De Onderzoekers"  9 - 12

 

 Tienerclub "Onder Ons"  13 - 14

 

 Open Jeugdwerk (OJW)  14+

 Jeugdvereniging "Maranatha"  16 - 26

 

 Regionaal Open Jeugdwerk (ROJ)  16+

 

 Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)
 
 16+

 

De jeugdouderling onderhoudt nauwe contacten met de jeugd en de verantwoordelijke leidinggevenden. Hij is voorzitter van het Voorzittersoverleg Hervormd Jeugdwerk (VZO). In het VZO participeren de voorzitters van alle jeugdclubs en jeugdverenigingen.

In geval van vacatures voor leidinggevenden wordt - voordat een gemeentelid gevraagd wordt de vacature te willen vervullen - overleg gevoerd met de jeugdouderling, die dit met de kerkenraad afstemt.

Het jeugdwerk wordt geadviseerd door en maakt gebruik van materiaal van de HGJB.

 

 

 

Kerkgebouw
Talsmaweg 18
tel. 401521

 

Onderdeel van